Forside - Om oss - Verktøy - Kontakt oss

Kari Liv Foyn

er født i 1954, og har hatt advokatbevilling siden 1982.
Hun var to år advokatfullmektig i Trondheim før hun kom til Oslo Likningskontor hvor hun arbeidet som juridisk konsulent og førstekonsulent frem til slutten av 1989. Da ble firmaet Friis & Foyn advokatfirma ans etablert.
Kari har spesialfag i bygnings- og ekspropriasjonsrett fra Universitetet. Hun har tilleggsutdannelse i bedriftsøkonomi ved BI.
Hun arbeider aller mest med eiendomsmegling, barne- og familierett, arv og skifte, men også avhendingsloven, arbeidsrett (oppsigelser/avskjed/mobbing), firmaetablering og forretningsjuridisk bistand til mindre næringsdrivende.
Kari Liv Foyn kan kontaktes direkte på e-post: kari@friis-foyn.no og
mobiltelefon 9769 1642.