Forside - Om oss - Verktøy - Kontakt oss

Søren Hielm Friis

er født i 1951 og har hatt advokatbevilling siden 1984.
Arbeidet på Oslo Ligningskontor, først som juridisk konsulent senere som førstekonsulent, frem til 1. oktober 1982 og har siden vært i advokatyrket. Har drevet eget firma siden 1985.
Fra Universitetet var boligrett hans spesialfag.
Han har tilleggseksamener ved BI i bedriftsøkonomi, regnskap og skatterett og har autorisasjon som regnskapsfører også i tillegg til advokatbevillingen.
Søren er først og fremst interessert i prosedyrearbeid som advokat (liker å gå i retten). Har prosedert alle slags saker, i alle instanser, også i Høyesterett, der han så langt har hatt en prøvesak. Søren har størst kompetanse innenfor rettsområdene skatterett, erstatningsrett, forsikringsrett, strafferett, selskapsrett, familie-/arverett, opphavsrett, kjennetegnsrett (varemerker), boligrett og fast eiendoms rettsspørsmål.

Søren Hielm Friis kan kontaktes direkte på e-post: soren@friis-foyn.no og
mobiltelefon 9599 8372.